Публічний договір

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті FoxMart. Цей договір публічний, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладання цього Договору покупець у повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити замовлення» на сторінці оформлення замовлення у розділі «Корзина» та отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться у цій Оферті.

1.2. Товар або Послуга – об’єкт угоди сторін, обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у корзину, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом

1.3. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою www.foxmart.ua створений для укладання договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

1.4. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення про купівлю товару, представлене на сайті Інтернет-магазину для цілей, не пов’язаних із провадженням підприємницької діяльності, або юридична особа або фізична особа-підприємець .

1.5. Продавець – юридична особа, створена та чинна відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: м. Київ, вул. Будіндустрії, 7.

2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується сплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладання Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного та беззастережного прийняття Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розміщеної на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі потреби, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

3. Оформлення Замовлення

3.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині через форму «Корзини», зробивши замовлення електронною поштою або телефоном, вказаним у розділі контактів Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право відмовитися від передачі замовлення Покупцю у разі, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру на їхню дійсність.

3.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов’язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

3.3.1. прізвище та ім’я Покупця;

3.3.2. адресу, за якою слід доставити Товар (якщо доставка на адресу Покупця);

3.3.3. контактний номер телефону;

3.3.4. ідентифікаційний код для юридичної особи чи фізичної особи підприємця.

3.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в корзині Покупця на сайті Інтернет-магазину.

3.5. Якщо будь-яка із Сторін договору потребує додаткової інформації, вона має право запросити її в іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товару в Інтернет-магазині.

3.6. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 3.1 цієї Оферти) Покупець зобов’язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4. даної Оферти.

3.7. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних у реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або під час оформлення Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

3.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації під час оформлення Замовлення.

3.9. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (пропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець повністю ознайомлений і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збирання, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії. Крім цього, при укладенні договору Покупець підтверджує, що його повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця для виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий та зрозумілий.

4. Ціна та Доставка Товару

4.1. Ціни на товари та послуги визначаються продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на товари та послуги вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ.

4.2 Ціни на товари та послуги можуть змінюватись продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці товару, вартість якої сплачена Покупцем у повному обсязі, не може змінюватись Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Вартість Товару, вказана на сайті Інтернет-магазину, не включає вартість доставки Товару Покупцеві. Вартість доставки Товару Покупець сплачує відповідно до чинних тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраної ним служби доставки (перевізника).

4.4. Вартість Товару вказана на сайті Інтернет-магазину не включає вартість доставки Товару за адресою Покупця.

4.5. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару за адресою Покупця при зверненні Покупця з відповідним запитом до Продавця шляхом надсилання листа на електронну пошту або при оформленні замовлення через оператора інтернет-магазину.

4.6. Зобов’язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.

4.7. Розрахунки між Продавцем та Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину у розділі «Доставка і Оплата».

4.8. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним та кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплект, термін придатності).

4.9. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом у товарному чеку/ або в замовленні/ або у транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду та комплектності товару.

4.10. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем у місті поставки Товару при самостійній доставці Товару від Продавця або при передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Продавець зобов’язаний:

5.1.1. Передати Покупцю товар відповідно до умов цього Договору та замовлення Покупця.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця та не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

5.2. Продавець має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Усі зміни набирають чинності з моменту публікації.

5.3 Покупець зобов’язується:

5.3.1 До моменту укладання Договору ознайомитись зі змістом Договору, умовами Договору та цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем, останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцю замовленого Товару.

6. Повернення Товару

6.1. Покупець має право на повернення Продавцю непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, крім дня купівлі. Повернення товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережені його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломба, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару. Перелік товарів, які не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

6.2. Повернення Покупцю вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинного законодавства України.

6.3. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.

6.4. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцю не відшкодовується.

6.5. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі Покупець особисто, у порядку та у строки, встановлені законодавством України, має право пред’явити Продавцю вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем у своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.

6.6. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем при наданні Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, що виникли після його передачі Покупцю внаслідок порушення Покупцем правил використання або зберігання Товару, дій третіх осіб чи непереборної сили.

6.7. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав (в т.ч. за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація) та інше ). Підтвердженням того, що товар має індивідуально певні властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, зазначених в Інтернет-магазині.

6.8. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, провадиться за адресою, вказаною на сайті у розділі «Контакти».

7. Відповідальність

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання, зберігання Товару, придбаного у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень та своїх зобов’язань у разі надання Покупцем недостовірної чи неправдивої інформації.

7.3. Продавець та Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, які виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після ув’язнення цього договору. Сторона, яка не може виконати своїх зобов’язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

8. Конфіденційність та захист персональних даних

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину під час реєстрації або оформлення Замовлення, Покупець надає Продавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі й передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження строку дії такої згоди.

8.2. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам та третім особам, які діють на підставі договору з Продавцем, у тому числі для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Покупець відповідає за підтримання своїх персональних даних у актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

9. Інші умови

9.1. Цей договір укладено на території України та діє відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі суперечки, що виникають між Покупцем та Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договіру в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договіру можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін у порядку, передбаченому чинним законодавством України.